Adam Aport Blokujesz przejście Błędne koło Cukierki Dirty dancing Dobranoc Dury's Legacy Dys-człowiek Efekt Deadweight Europejczyk Faza Blues Głośniej Jeżeli chcesz Kind of blues Micha kurzu Non Carpe Diem Osiem godzin Pamiętaj, kim jesteś Pay-per-whiff Piwo Prorok wspomnień Przepraszam się Samoloty SDP Teraz i tu Zjedzeni żywcem

Pamiętaj, kim jesteś

Pamiętaj, kim jesteś
I skąd tutaj przyszedłeś
Twój dom gdzieś daleko
Lecz nie jesteś innym człowiekim

Pamiętaj w co wierzysz
I na czym ci zależy
Nie musisz czuć się winnym
Że jesteś od nich inny

Tu rzucasz inny cień
Lecz zapamiętaj, że
Nie jesteś tylko cieniem

Nie zapominaj gdzie
Rosną korzenie twe
One nadają ci sens

Pamiętaj, kim jesteś

Autor: Jerry

<- POWRÓT